Wykonujemy profesjonalne i kompleksowe przeglądy instalacji elektrycznych we wszystkich rodzajach budynków: obiektach mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, medycznych i innych. Przeprowadzamy także przeglądy elektryczne na stacjach paliw i w strefach zagrożenia wybuchem (Ex), przeglądy elektronarzędzi w zakresie: pomiary rezystancji przewodu ochronnego, oględziny zewnętrzne i wewnętrzne, pomiary rezystancji izolacji. Diagnozujemy usterki instalacji elektrycznej i  przygotowujemy inwentaryzację instalacji elektrycznej.

Przeglądy okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych i odgromowych
Przeglądy i serwis stacji transformatorowych SN/nN
Serwis i przeglądy aparatów i automatyki SZR
Serwis i przeglądy systemów kompensacji mocy biernej
Serwis i przeglądy agregatów prądotwórczych i urządzeń UPS

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu obowiązkowych okresowych przeglądów elektrycznych (m.in. przeglądy 5-letnie) oraz odbiorczych przeglądów elektrycznych, niezbędnych do dokonania odbioru technicznego nowo powstającego budynku i posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia określone przez Prawo Budowlane.

Przeprowadzając przeglądy elektryczne możemy usunąć wszystkie napotkane usterki tak, aby zapewnić użytkownikom pełne bezpieczeństwo i maksymalny komfort.

W ramach przeglądu oferujemy:

– pomiary impedancji pętli zwarcia
– pomiary rezystancji izolacji
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych
– badanie wyłączników różnicowo-prądowych
– pomiary rezystancji uziemienia
– pomiary rezystywności gruntu
– testy przeciwpożarowych wyłączników prądu
– badanie podłóg antyelektrostatycznych
– badanie sieci pracującej w układzie IT (np. w obiektach medycznych)
– oględziny i ocenę instalacji elektrycznej
– oględziny i ocenę instalacji odgromowej

Oferujemy naszym klientom profesjonalne przeglądy okresowe, serwis i konserwację stacji SN/nN, w tym:
• sprawdzenie automatyki zabezpieczeń termicznych transformatorów:
– sprawdzenie połączeń obwodów wtórnych, na listwach pomocniczych, pośredniczących oraz przy zaciskach aparatów Transformatora
– sprawdzenia stanu izolacji obwodów pomiarowych, sterowania i sygnalizacji
– sprawdzenia ciągłości przewodów uziemiających
– sprawdzenia stanu styków pomocniczych przekaźnika
– sprawdzenia poprawności sygnalizacji lokalnej
– próby funkcjonalne
• przeglądy okresowe i konserwacja transformatorów SN/nn
– oględziny urządzenia oraz komory
– pomiar rezystancji uziemień transformatora
– badanie przekładni transformatora
– pomiar rezystancji izolacji transformatora
– próba stanu jałowego
– dokładne oczyszczenie transformatora oraz komory transformatorowej
– kontrola dokręcenia zacisków połączeń śrubowych
• przeglądy okresowe rozdzielni SN
– oględziny
– pomiar rezystancji izolacji obwodów głównych
– próby funkcjonalne łączników
– sprawdzenie działania zabezpieczenia w polu transformatorowym
• pobranie próbki oraz analiza zawartości wody w oleju transformatorowym
• badania legalizacyjne sprzętu ochronnego znajdującego się na wyposażeniu stacji

Oferujemy kompleksową usługę przeglądów układów automatyki SZR, a także naprawę i modernizację SZR. W ramach przeglądów wykonujemy m.in.:

• sprawdzenie w zakresie obwodów wtórnych:
– połączeń obwodów wtórnych, na listwach pomocniczych, pośredniczących, przy zaciskach aparatów oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
– wizualnej ciągłości przewodów uziemiających
– stanu styków pomocniczych wyłącznika 0,4kV
– stanu zabezpieczeń obwodów pomocniczych
– poprawności lokalnej sygnalizacji stanu aparatów pola
– odkurzenie i oczyszczenie przedziału obwodów wtórnych
• sprawdzenie funkcjonalne automatyki SZR (symulacja cyklu pracy)
• sprawdzenie działania wyłącznika pożarowego:

– sprawdzenie połączeń obwodów wtórnych, na listwach pomocniczych, pośredniczących oraz przy zaciskach wyłącznika GWP
– sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomiarowych, sterowania i sygnalizacji
– sprawdzenie ciągłości przewodów,
– sprawdzenie stanu styków roboczych wyłącznika

Dla zachowania właściwych parametrów jakości energii elektrycznej, a co za tym idzie oszczędności w kosztach energii elektrycznej, oferujemy naszym klientom profesjonalną usługę przeglądu i serwisu systemów kompensacji mocy biernej. 

W ramach przeglądów wykonujemy m.in.:
• pomiary parametrów pracy baterii

– oględziny
– pomiary napięć fazowych
– pomiary prądów fazowych baterii
– pomiary mocy fazowej stopni baterii
– pomiary reaktancji pojemnościowej
– pomiary mocy stopnia baterii przy napięciu znamionowym
– pojemność kondensatorów w poszczególnych gałęziach baterii
• badanie termowizyjne osprzętu oraz baterii
• próby funkcjonalne automatyki sterującej

Dla zapewnienia zasilania w energię elektryczną, niezależnie od przerw w dostawach z sieci energetyki zawodowej, proponujemy kompleksowe przeglądy i serwis urządzeń służących zapewnieniu zasilania rezerwowego.
Oferujemy:
• okresowy serwis i przegląd agregatów prądotwórczych
– serwis mechaniczny i olejowy
– serwis elektryczny
– testy automatyki sterującej
– próby funkcjonalne

• okresowy serwis i przegląd urządzeń UPS
– testy funkcjonalne
– pomiary pojemności baterii
– pomiary prądów ładowania
– testy automatyki sterującej

Oferujemy wysoką jakość usług w bardzo atrakcyjnych cenach. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i indywidualnie wyceniamy. Cena może zależeć od wielu czynników, takich jak: rodzaj obiektu, gdzie przeprowadzane są przeglądy, ich zakresu, wielkości zlecenia (w przypadku większych prac oferujemy atrakcyjne rabaty) itp. Zapraszamy do skontaktowania się z nami, abyśmy mogli dokonać dokładnej wyceny Państwa zlecenia.

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!
Pomiary elektryczne warszawa, pomiary oświetlenia, przegląd elektryczny, przeglądy elektryczne, przeglądy instalacji elektrycznych, termowizja Warszawa