Rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych to zadanie wymagające precyzji i uwzględnienia wielu czynników. Wprowadzenie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 roku wyznacza nowe standardy dla właścicieli i zarządców, zobowiązując ich do dokładnego rozliczenia kosztów ciepła dla każdego lokalu mieszkalnego. W tym kontekście warto przyjrzeć się współczynnikom LAF, które odgrywają kluczową rolę w procesie rozliczeniowym.

Czym jest współczynnik LAF?

Współczynnik LAF, inaczej współczynnik redukcyjny położenia mieszkania lub współczynnik wyrównawczy Rm, stanowi istotny element wyliczeń kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Jest to narzędzie korygujące odczyty z ciepłomierzy lub podzielników ciepła, tak aby dokonać sprawiedliwego podziału kosztów centralnego ogrzewania pomiędzy właścicieli poszczególnych lokali w budynku. W skrócie, współczynniki LAF uwzględniają niekorzystne położenie danego lokalu w budynku, biorąc pod uwagę czynniki takie jak usytuowanie względem stron świata, położenie w bryle budynku, izolacja termiczna czy stan stolarki okiennej.

Wpływ rozporządzenia na rozliczenia kosztów ogrzewania

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. radykalnie zmienia podejście do rozliczeń kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych. Wprowadza ono obowiązek precyzyjnego rozliczenia poszczególnych lokali, aby każdy z lokatorów został sprawiedliwie rozliczony. Według paragrafu 7 wspomnianego rozporządzenia:

„§ 7. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie kosztów zakupu ciepła w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie.”

 

Dlatego też, wyznaczenie współczynników LAF stają się kluczowym narzędziem w przygotowywaniu rozliczeń dla mieszkańców budynków wielolokalowych.

Użycie metody obliczeniowej

Najskuteczniejszym podejściem do rozliczeń kosztów ogrzewania jest metoda obliczeniowa, która uwzględnia szereg czynników, takich jak stan techniczny budynku, powierzchnia przegród zewnętrznych czy usytuowanie lokalu. Ta precyzyjna metoda pozwala na obliczenie obciążenia cieplnego dla każdego lokalu, a następnie na jego postawie wyznaczenie współczynników korygujących LAF.

Metoda ta opiera się na dokładnych obliczeniach pozwalających uwzględnić różnice w stratach ciepła między poszczególnymi mieszkaniami.

Aby prawidłowo obliczyć współczynniki LAF, musimy zidentyfikować straty ciepła dla każdego mieszkania. Pierwszym krokiem jest określenie ile ciepła potrzebne jest do ogrzania „najcieplejszego” mieszkania i odniesienie tej wartości do jego powierzchni lub kubatury. Następnie tę wartość dzielimy przez straty ciepła pozostałych mieszkań. W ten sposób otrzymujemy współczynnik LAF dla każdego lokalu, będący liczbą zmiennoprzecinkową mniejszą lub równą 1, co pozwala na sprawiedliwe rozliczenia kosztów ogrzewania.

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!