Świadectwa energetyczne

Czym jest świadectwo energetyczne?

Kto i dlaczego musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?
Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Co potrzebne jest do wykonania świadectwa?

Czy wystarczy mieć świadectwo energetyczne w postaci papierowego dokumentu?

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nazywane też świadectwem energetycznym lub certyfikatem energetycznym, to dokument charakteryzujący budynek pod względem zużycia różnych form energii i paliw (elektrycznej, cieplnej, opału). Prezentowane na świadectwie informacje pozwalają nawet osobie niezwiązanej z branżą budowlaną określić jakość budynku pod kątem zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie, koszty eksploatacji budynku.

Zgodnie z wprowadzonymi w marcu 2015 roku zmianami, poza opracowaniem świadectwa w formie dokumentu papierowego, wszystkie opracowywane przez nas świadectwa wprowadzamy do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej, co nadaje dokumentom moc prawną. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie obiektów budowlanych oraz indywidualne podejście do każdego klienta, nie stosujemy ogólnego cennika certyfikatów. Aby zaoferować Państwu jak najbardziej konkurencyjną cenę, każdy, nawet niewielki budynek, wyceniamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia Państwu naszej konkurencyjnej oferty cenowej.

Kto i dlaczego musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z przepisami obowiązek posiadania świadectwa energetycznego spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Warto pamiętać, że za zamieszkanie w domu wybudowanym lub zmodernizowanym po 1 stycznia 2009 roku, który nie posiada ważnego świadectwa energetycznego, grozi kara finansowa w wysokości 10 000 zł. Kopia certyfikatu energetycznego musi więc zostać dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy! Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że obecnie wprowadzone przepisy nie tylko nakazują właścicielom budynków oddanych do użyteczności publicznej (takich jak np. centra handlowe, kina, muzea, urzędy itp.) bezwzględny obowiązek posiadania świadectwa, ale również nakładają obowiązek umieszczenia go w dostępnym i widocznym miejscu.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Maksymalny okres ważności świadectwa energetycznego wynosi 10 lat. Należy jednak pamiętać, że 10-letni okres ważności świadectwa obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy gdy w tym czasie budynek nie był rozbudowywany i nie przechodził remontów ani modernizacji mogących wpłynąć na jego charakterystykę energetyczną. W takim przypadku należy wykonać nowy certyfikat po zakończeniu rozbudowy lub remontu/modernizacji. Szczególnie istotne z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku mogą być takie zmiany jak: docieplanie ścian, wymiana okien, wymiana lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i kotłowni, zastosowanie lub modernizacja wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także zmiany w instalacji oświetlenia (np. zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED).

Co potrzebne jest do do wykonania świadectwa?

Dokumentacja techniczna (szczególnie z zakresu architektonicznego) bardzo przyspiesza proces wykonywania świadectwa energetycznego, a co za tym idzie znacząco obniża koszt jego wykonania. Niestety, wiele istniejących budynków nie posiada dokumentacji technicznej lub jest ona niekompletna i nieaktualna. W takiej sytuacji wykonanie świadectwa energetycznego również jest możliwe, wiąże się jednak z dużo większym nakładem pracy i wymaga znacznie większych kompetencji od audytora opracowującego świadectwo.

Czy wystarczy mieć świadectwo energetyczne w postaci papierowego dokumentu?

Po wejściu w życie zmian wprowadzonych przez ustawę z dn. 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, nie wystarczy posiadanie samego dokumentu w formie papierowej. Nowe przepisy wprowadziły bowiem Centralny Elektroniczny Rejestr Świadectw Ęnergetycznych, w którym musi się znaleźć świadectwo aby zyskać moc prawną. W związku z tym nasza firma oferuje swoim klientom kompleksową usługę polegającą na opracowaniu świadectwa, przekazaniu go klientowi w formie pisemnej oraz wprowadzeniu do Centralnego Rejestru Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!