Białe CertyfikatyCzym są Białe Certyfikaty?Kto może ubiegać się o Białe Certyfikaty?


Jakie przedsięwzięcia pozwalają ubiegać się o Białe Certyfikaty?


Jak wygląda proces pozyskiwania Białych Certyfikatów?

Białe Certyfikaty to inaczej świadectwa efektywności energetycznej, które wydawane są w wyniku realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych pozwalających na osiągnięcie znaczących oszczędności energetycznych, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności energetycznej podmiotu. Można traktować je jako formę dofinansowania, ponieważ posiadają wartość pieniężną i mogą zostać sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii. Wartość świadectwa uzależniona jest ściśle od wielkości uzyskanej oszczędności energii.

Wszelkie regulacje dotyczące systemu świadectw zawiera Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

oszczędność energii

Kto może ubiegać się o Białe Certyfikaty?

pomiar elektryczny

Złożenie wniosku o pozyskanie Białych Certyfikatów jest możliwe dla każdego podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie pozwalające osiągnąć oszczędności energii w wysokości co najmniej 10 toe/rok (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok), co musi potwierdzać wykonany audyt energetyczny.

Jakie przedsięwzięcia pozwalają ubiegać się o Białe Certyfikaty?

Rodzaje przedsięwzięć podlegających pod system białych certyfikatów zostały określone w ww. Ustawie o efektywności energetycznej w art. 19.1 oraz Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Działania wymienione w ustawie dotyczą w szerokim zakresie modernizacji urządzeń i instalacji, które pozwalają na ograniczenie zużycia energii. Dotyczy to również usprawnień w zakresie optymalnego gospodarowania energią.

Szczególnie warto o tym pamiętać w przypadku planowanej wymiany starych, wyeksploatowanych urządzeń lub maszyn. Zwykle ze względu na wyższą sprawność urządzeń nowych oraz wyposażenie ich w nowoczesne systemy automatyki realizacja przedsięwzięcia tego typu uprawnia do skorzystania z systemu Białych Certyfikatów (jeśli tylko zostanie spełniony warunek ilościowy oszczędności energii w wysokości 10 toe/rok).

Pozostałe przykłady działań premiowanych w systemie białych certyfikatów to m.in.:

  • Wymiana oświetlenia typu tradycyjnego na energooszczędne oświetlenie LED,
  • Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  • Przebudowa lub remont budynku (docieplenie ścian, stropodachów, modernizacja systemu ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej),
  • Wymiana sprężarek powietrza na efektywniejsze energetycznie,
  • Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej,
  • Modernizacja instalacji chłodnictwa,
  • Zastosowanie układów wysokosprawnej kogeneracji w lokalnych źródłach ciepła,
  • Montaż układów odzysku ciepła,
  • Zastosowanie gruntowych wymienników ciepła.

W celu określenia, czy planowane przez Państwa przedsięwzięcie zalicza się do grupy działań honorowanych w systemie Białych Certyfikatów, zachęcamy do kontaktu.

dokumentacja

Jak wygląda proces pozyskiwania Białych Certyfikatów?

Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków o Białe Certyfikaty składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Do wniosku musi zostać dołączony audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia.
Audyt energetyczny na Białe Certyfikaty stanowi dokument potwierdzający deklarowaną wielkość możliwych do osiągnięcia oszczędności energii.
Należy pamiętać, że świadectwa przyznawane są jedynie na inwestycje planowane, dlatego wniosek o Białe Certyfikaty musi zostać złożony przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do jego realizacji (w tym podpisania umów z wykonawcą).
Po złożeniu wniosku w ciągu 45 dni prezes URE wydaje decyzję o przyznaniu świadectwa (Biały Certyfikat). Następnie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy zgłosić ten fakt do URE. Jeśli planowana do uzyskania oszczędność energii przekracza 100 toe, istnieje obowiązek wykonania audytu powykonawczego potwierdzającego uzyskane oszczędności i przedstawienie go razem z wnioskiem o zakończeniu inwestycji.
Dopiero w tym momencie Białe Certyfikaty nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!