Pomiary i badanie oświetlenia

pomiary równomierności
i natężenia oświetlenia

pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

pomiary luminancji

analiza powstawania i usuwanie zjawisk olśnienia

pomiary oświetlenia dróg
 i terenów zewnętrznych

Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonywane przez nas pomiary są honorowane m.in. przez Staż Pożarną, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, Państwową Inspekcję Pracy.

Pomiary oświetlenia wykonujemy w obiektach biurowych, mieszkalnych, przemysłowych, handlowo-usługowych, magazynowych, medycznych i innych. Wykonując badanie natężenia światła, używamy wyłącznie mierników posiadających ważne świadectwo wzorcowania.

pomiary oświetlenia Warszawa

Pomiary równomierności i natężenia oświetlenia

Badanie natężenia oświetlenia w budynkach mieszkalnych, biurowych, obiektach usługowych czy przemysłowych ma duży wpływ na zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób w nich przebywających. Pomiary oświetlenia pomagają określić czy zastosowane systemy oświetleniowe pozwalają na zapewnienie odpowiednich warunków do pracy (pomiary natężenia światła na stanowiskach pracy) czy nauki (pomiary natężenia oświetlenia w szkołach, przedszkolach lub żłobkach). Pomiarów natężenia oświetlenia dokonujemy tylko za pomocą luksomierzy posiadających aktualne wzorcowania.

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy wykonywane są w celu stwierdzenia spełnienia wymagań określonych w normie PN-EN 12464-1:2012. Norma określa standardy, jakie muszą zostać spełnione, aby zapewnić komfortowe warunki pracownikom w miejscu pracy. Poprzez pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy wyklucza się nieodpowiednie środowisko pracy, które może wiązać się z ciągłym zmęczeniem pracowników, zmniejszeniem ich wydajności, a nawet pogorszeniem zdrowia. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Wykonując pomiary oświetlenia stanowisk w miejscu pracy, można temu zapobiec. W celu weryfikacji spełnienia wymagań określonych w normie wykonywane są pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy takich jak biurka przy pracy biurowej czy stanowiska montażowe w zakładach produkcyjnych. Badanie oświetlenia na stanowiskach pracy wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu optymalnych dla Państwa terminów i przedziałów godzinowych.

wyjście ewakuacyjne

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Większość nowoczesnych budynków posiada oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, ułatwiające poruszanie się po budynku podczas awarii lub zagrożenia. Pomiary natężenia zarówno oświetlenia awaryjnego, jak i wspomnianego — ewakuacyjnego — również należą do zakresu naszych usług. W jakim celu je przeprowadzamy? W przypadku tego typu systemów istotne jest bezpieczeństwo. Badanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pozwala ustalić, czy oświetlenie jest sprawne i czy jego natężenie jest odpowiednie, by przeprowadzić bezpieczną ewakuację, a także czy wszystkie systemy reagują prawidłowo. Oprawy awaryjne posiadają własne źródła zasilania, stąd w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności odłączenia zasilania całego obiektu stanowią często jedyne źródło oświetlenia w budynku. Pomiary oświetlenia w tym przypadku obejmują najczęściej pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a także badanie równomierności oraz czasu załączenia i działania opraw. Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego zawarte zostały w normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Należy pamiętać, że pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wykonywane okresowo raz w roku.

Pomiary luminancji

Pomiary luminancji dostarczają nam informacji na temat natężenia oświetlenia padającego w określonym kierunku. Przeważnie wykonywane są dla dróg i terenów zewnętrznych w celu określenia właściwych warunków oświetleniowych, aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo zarówno kierowców aut, jak i pieszych i rowerzystów. Pomiary luminancji oparte są o wytyczne, które określa m.in. norma PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.

Analiza powstawania i usuwanie zjawisk olśnienia

Zjawisko olśnienia jest to niepożądane zjawisko świetlne powodujące silny dyskomfort u osób znajdujących się w pobliżu źródła światła. W skrajnych przypadkach może powodować chwilowe zaburzenie widzenia lub oślepienie. Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu gdzie występuje zjawisko olśnienia, może powodować obniżenie zdolności widzenia oraz wpływać na spadek koncentracji i efektywności pracy. Olśnienie może być spowodowane przez niewłaściwy dobór lub ustawienie opraw oświetleniowych oraz przez niedostosowanie otoczenia (np. powierzchnie silnie odbijające światło).

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!