Audyt energetyczny przedsiębiorstwaCzym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?Kto i kiedy ma obowiązek wykonywać audyt?Co zawiera audyt przedsiębiorstwa?Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu?Nasze kompetencje i doświadczenie

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

inżynier wykres

Pomimo szerokiego dostępu do informacji, wiele przedsiębiorstw wciąż nie wie, w jaki sposób funkcjonują związane z audytem energetycznym procedury. Co to jest i jak w praktyce wygląda jego przeprowadzanie? Otóż audyt energetyczny dla firm ma na celu dokonanie kompleksowej analizy zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz określenie przez audytora propozycji działań służących poprawie efektywności energetycznej. To również systematyczna kontrola, która umożliwia zaoszczędzenie znacznych środków, a także przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Opracowanie i wykonanie audytu energetycznego pozwala znaleźć najlepszy sposób na zminimalizowanie strat energii, a co za tym idzie – zwiększyć oszczędność. To więcej niż tylko użyteczna możliwość – w przypadku dużych przedsiębiorstw przeprowadzenie audytu energetycznego staje się obowiązkiem!

Kto i kiedy ma obowiązek wykonywać audyt?

W myśl ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa zobowiązany jest każdy tzw. duży przedsiębiorca. Tym terminem określa się z kolei podmioty, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie więcej niż 250 pracowników,

lub

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wynoszący więcej niż 50 milionów euro,

  • sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły wartość 43 milionów euro.

Ustawa reguluje konieczność wykonywania przez firmy audytu energetycznego okresowo, raz na 4 lata. Po wejściu w życie ustawy o efektywności energetycznej istniejące przedsiębiorstwa miały obowiązek wykonać audyt do dnia 30 września 2017 r. Oznacza to, że jeśli audyt był wykonany w 2017 r. to zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejny powinien zostać przeprowadzony w 2021 roku.

Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu elektrycznego przedsiębiorstwa do końca roku kalendarzowego, w którym status firmy uległ zmianie.

Jeśli terminy nie zostaną dotrzymane, przedsiębiorstwu grozi kara finansowa do 5% rocznego przychodu firmy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Jesteśmy profesjonalnymi audytorami energetycznymi, którzy współpracują zarówno z większymi lub mniejszymi firmami, jak i klientami indywidualnymi. Gromadzone przez lata doświadczenie pozwoliło nam uzyskać szerokie grono zadowolonych z naszych usług klientów. Przeprowadzimy audyt energetyczny tak przedsiębiorstwa, jak i budynków użyteczności publicznej. Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy!

Co zawiera audyt przedsiębiorstwa?

Raport z audytu energetycznego sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Szczegółowej analizie powinny zostać poddane źródła odpowiadające za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie (w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie).

Standardowo audyt przedsiębiorstwa zawiera:

  • opis działalności przedsiębiorstwa,
  • ocenę obecnego stanu budynku,
  • listę dokumentacji, na podstawie której został sporządzony audyt,
  • szczegółową analizę zużycia,
  • proponowane rozwiązania,
  • przewidywaną ilość zaoszczędzonej w ten sposób energii i spodziewane oszczędności dla przedsiębiorstwa wraz z analizą ich opłacalności.
wykresy

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu?

biznesmen

Analiza zużycia energii daje nam wiele możliwości zwiększenia wydajności energetycznej przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności finansowe.

Bardzo często sugerowane przez nas rozwiązania zaproponowane na podstawie danych i obserwacji działania firmy to tak naprawdę podstawy optymalnego gospodarowania energią. Wprowadzenie elementów automatyki budynkowej bądź systemów monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów, docieplenie budynków lub nawet przeszkolenie personelu w zakresie prawidłowych nawyków i oszczędnego gospodarowania energią – są to działania, które przy niewielkim nakładzie finansowym pozwalają nieraz na uniknięcie wcale niemałych opłat.

W zależności od możliwości finansowych inwestora i profilu działalności przedsiębiorstwa możemy zaproponować również m.in. działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych, uszczelnienie lub optymalizację instalacji sprężonego powietrza, zagospodarowanie ciepła odpadowego i inne.

Jednocześnie znając dokładnie nasze maksymalne zapotrzebowanie na energię oraz posiadając wiedzę o tym jak to zapotrzebowanie zmienia się w horyzoncie dobowym oraz rocznym możemy rozważać zmianę warunków umowy z dostawcą energii (np. polegającą na zmianie taryfy bądź zmianie mocy zamówionej), co jest szczególnie ważne w przypadku przędsiębiorstw energochłonnych.

W dobie rozwijającej się energetyki odnawialnej nasi audytorzy dokonują również analizy optymalnych rozwiązań i w tym kontekście. Pozwala to ograniczyć negatywny wpływ firmy na środowisko, przez co zmienia się również postrzeganie przedsiębiorstwa na bardziej proekologiczne. Często otwiera to również drogę do uzyskania dopłat na kolejne modernizacje obiektów.

Nasze kompetencje i doświadczenie

Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.

Dzięki rozległemu obszarowi działania jesteśmy w stanie wykonać audyt przedsiębiorstw, których placówki znajdują się w różnych częściach Polski.

Współpracę zawsze rozpoczynamy od określenia potrzeb, możliwości i oczekiwań inwestora. Mamy na względzie komfort klienta i staramy się, aby audyt przebiegał przy minimalnym zaangażowaniu firmy będącej przedmiotem audytu. W ramach usługi możemy również przygotować zawiadomienie do Urzędu Regulacji Energetyki.

fabryka

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!